ProRec Romania
Asociatia Romana pentru Evidenta Electronica a Datelor Medicale
 

EuroRec Seal Level 2

A doua versiune a Setului de Criterii de Calitate EuroRec EHR Quality Seal a fost lansată cu ocazia Conferinţei Anuale a Societăţii Irlandeze de Informatică Medicală ce a avut loc în Dublin, 17 Noiembrie 2009.

Obiectivul principal al Garanţiei EuroRec îl constituie iniţierea unui proces de armonizare a sistemelor EHR care să permită interoperabilitatea cros-frontalieră a acestor sisteme.

Actualul set de 50 de criterii descrie cerinţe funcţionale minimale acoperind diverse domenii: enunţuri generice vizând integritatea datelor medicale, gestiunea accesului şi securităţii sistemelor, cerinţe funcţionale de bază privind medicaţia, gestiunea datelor medicale, etc.

Garanţia EuroRec nu a fost proiectată cu intenţia de a înlocui sistemele de certificare existente. În acest stadiu, ea ar trebui văzută ca un mecanism de evitare a re-certificării sistemelor EHR (ex. sisteme deja certificate de alte organisme din spaţiul Comunitar utilizând criterii compatibile celor EuroRec).

ID
 QREC ID
Enuntul criteriului funcţional de calitate
Traducere
 • RO
 • EN
1
GS001512.1
Sistemul permite stabilirea unei legături între un rol şi un utilizator.
1
GS001512.1
The system enables to link a role to a user.

 • RO
 • EN
2
GS001519.4
Sistemul trebuie să includă informațiile necesare identificării fiecărui pacient, inclusiv numele, prenumele, sexul și data nașterii.
2
GS001519.4
The system shall include the information necessary to identify each patient, including the first name, surname, gender and date of birth.

 • RO
 • EN
3
GS001523.3
Sistemul permite înregistrarea tuturor datelor demografice ale pacientului necesare pentru a satisface cerințele legislative și reglementările în vigoare.
3
GS001523.3
The system enables the capture of all patient demographic data necessary to meet legislative and regulatory requirements.

 • RO
 • EN
4
GS001531.2
Sistemul afişează toate problemele de sănătate curente asociate unui pacient.
4
GS001531.2
The system displays all current health problems associated with a patient.

 • RO
 • EN
5
GS001537.3
Fiecare versiune a unei informații medicale are asociate data şi timpul la care a fost înregistrată.
5
GS001537.3
Each version of a health item has a date and time of data entry.

 • RO
 • EN
6
GS001538.2
Fiecare versiune a unei informatii medicale identifica utilizatorul care a introdus efectiv datele.
6
GS001538.2
Each version of a health item identifies the actor who has actually entered the data.

 • RO
 • EN
7
GS001539.2
Fiecare actualizare a unei informaţii medicale va conduce la o nouă versiune a acelei informaţii medicale.
7
GS001539.2
Each update of a health item results in a new version of that health item.

 • RO
 • EN
8
GS001544.4
Pentru înregistrarea datelor medicale sistemul permite, acolo unde este cazul, utilizarea sistemelor codificate medicale.
8
GS001544.4
The system supports the use of clinical coding systems, where appropriate, for data entry of health items.

 • RO
 • EN
9
GS001550.6
Sistemul prezintă lista cu medicaţia curentă asociată unui pacient.
9
GS001550.6
The system presents a current medication list associated with a patient.

 • RO
 • EN
10
GS001559.2
Sistemul prezintă istoricul medicaţiei asociat unui pacient.
10
GS001559.2
The system presents a medication history associated with a patient.

 • RO
 • EN
11
GS001573.2
Lista cuprinzând medicaţia curentă poate fi tipărită.
11
GS001573.2
The current medication list can be printed.

 • RO
 • EN
12
GS001577.3
Sistemul oferă un catalog al produselor medicamentoase.
12
GS001577.3
The system provides a catalogue of medicinal products.

 • RO
 • EN
13
GS001579.2
Fiecare versiune a unei informaţii medicale are un statut de activitate, de exemplu activ sau curent, inactiv, istoric sau trecut, complet, întrerupt, arhivat.
13
GS001579.2
Each version of a health item has a status of activity, e.g. active or current, inactive, history or past, completed, discontinued, archived.

 • RO
 • EN
14
GS001590.2
Sistemul prezinta o lista a alergenilor ce au un statut activ.
14
GS001590.2
The system presents a list of the allergens with an active status.

 • RO
 • EN
15
GS001593.2
Rezultatul ştergerii unei informaţii medicale este o nouă versiune a acelei informaţii medicale având un statut de informaţie "ştearsă".
15
GS001593.2
Deletion of a health item results in a new version of that health item with a status "deleted".

 • RO
 • EN
16
GS001594.2
Fiecare versiune a unei informaţii medicale are o persoană responsabilă pentru conţinutul acelei versiuni. Persoana responsabilă pentru conţinut poate fi un utilizator sau o terţă parte.
16
GS001594.2
Each version of a health item has a person responsible for the content of that version. The person responsible for the content can be a user or a third party.

 • RO
 • EN
17
GS001595.1
Fiecare modificare de statut a unei probleme de sănătate va conduce la o nouă versiune a acelei probleme de sănătate.
17
GS001595.1
Each change of status of a health issue results in a new version of that health issue.

 • RO
 • EN
18
GS001598.2
Istoricul complet al versiunilor unei informaţii medicale poate fi afişat.
18
GS001598.2
A complete history of the versions of a health item can be presented.

 • RO
 • EN
19
GS001610.3
Sistemul permite colectarea datelor referitoare la o persoană de contact a pacientului.
19
GS001610.3
The system enables to document a patient contact.

 • RO
 • EN
20
GS001611.1
Sistemul este capabil să prezinte pentru o persoană de contact a pacientului toată documentaţia asociată acelui pacient.
20
GS001611.1
The system is able to present all the documentation associated to a contact for that patient.

 • RO
 • EN
21
GS001638.3
Sistemul prezintă un istoric detaliat (şi contextualizat) al rezultatelor de laborator.
21
GS001638.3
The system is able to present the history of the individual results for discrete lab test.

 • RO
 • EN
22
GS001901.2
Fiecare versiune a unei informaţii medicale are o dată de valabilitate.
22
GS001901.2
Each version of a health item has a date of validity.

 • RO
 • EN
23
GS001932.1
Sistemul suportă utilizarea concurenţială.
23
GS001932.1
The system supports concurrent use.

 • RO
 • EN
24
GS001947.2
Sistemul permite accesarea informaţiilor confidenţiale doar de către utilizatorii autorizaţi.
24
GS001947.2
The system makes confidential information only accessible by appropriately authorised users.

 • RO
 • EN
25
GS002175.2
Sistemul permite implementarea de privilegii şi politici de gestiune a accesului.
25
GS002175.2
The system enables the implementation of a privilege and access management policy.

 • RO
 • EN
26
GS002182.1
Registrele de audit conţin înregistrarea evenimentelor de intrare şi ieşire a utilizatorilor din conturile lor.
26
GS002182.1
The audit trail contains the registration of users logging in or out.

 • RO
 • EN
27
GS002184.1
Registrele de audit conţin înregistrarea evenimentelor administrative de securitate.
27
GS002184.1
The audit trail contains the registration of security administration events.

 • RO
 • EN
28
GS002198.2
Înregistrările jurnalului de audit nu pot fi modificate.
28
GS002198.2
Audit trails cannot be changed after recording.

 • RO
 • EN
29
GS002211.1
Sistemul permite oricărui utilizator să îşi schimbe parola.
29
GS002211.1
The system enables a user to change his password.

 • RO
 • EN
30
GS002243.1
Aspectele privind serviciul de securitate şi funcţionarea sistemului sunt bine documentate.
30
GS002243.1
Security service issues and operation of the system are well documented.

 • RO
 • EN
31
GS002265.1
Fiecare informaţie medicală este asociată în mod unic şi persistent unui anumit pacient.
31
GS002265.1
Each health item is uniquely and persistently associated with an identified patient.

 • RO
 • EN
32
GS002266.1
Fiecare versiune a unei informaţii medicale este identificată în mod unic şi persistent.
32
GS002266.1
Each version of a health item is uniquely and persistently identified.

 • RO
 • EN
33
GS002268.1
Fiecare utilizator este identificat în mod unic şi persistent.
33
GS002268.1
Each user is uniquely and persistently identified.

 • RO
 • EN
34
GS002269.1
Sistemul permite atribuirea drepturilor de acces la o informaţie medicală (scriere, citire, ...) ţinând cont de gradul de confidenţialitate asociat acesteia.
34
GS002269.1
The system enables to assign different access rights to a health item (read, write,...) considering the degree of confidentiality.

 • RO
 • EN
35
GS002281.1
Toate datele pacientului pot fi accesate direct din dosarul pacientului.
35
GS002281.1
All patient data can be accessed directly from the patient record.

 • RO
 • EN
36
GS002287.2
Sistemul face distincţia între administratori, utilizatori privilegiaţi şi utilizatori obişnuiţi. Administratorii atribuie privilegii şi/sau drepturi de acces utilizatorilor privilegiaţi și celor obişnuiţi. Utilizatorii privilegiaţi atribuie privilegii şi/sau drepturi de acces utilizatorilor obişnuiţi.
36
GS002287.2
The system distinguishes administrators, privileged users and common users. Administrators assign privileges and/or access rights to privileged and common users. Privileged users assign privileges and/or access rights to common users.

 • RO
 • EN
37
GS002300.2
Sistemul este disponibil în limbile cerute de autorităţile de reglementare.
37
GS002300.2
The system is available in the languages required by the regulatory authorities.

 • RO
 • EN
38
GS002307.2
În cadrul sistemului, fiecare pacient şi dosarul său de sănătate (EHR) sunt identificaţi în mod unic şi persistent.
38
GS002307.2
Each patient and his EHR are uniquely and persistently identified within the system.

 • RO
 • EN
39
GS002312.1
Sistemul este capabil să facă distincția între pacienți cu același nume, prenume, sex și dată a nașterii.
39
GS002312.1
The system is able to make a distinction between patients with same name, first name, gender and date of birth.

 • RO
 • EN
40
GS002415.4
Sistemul permite accesul la informaţii medicale ţinând cont de drepturile de acces asociate acestora, luând în considerare rolul personalului sanitar în îngrijirea pacientului.
40
GS002415.4
The system takes the access rights into account when granting access to health items, considering the role of the care provider towards the patient.

 • RO
 • EN
41
GS002437.5
Sistemul oferă tuturor utilizatorilor listele de codificări aprobate la nivel național cu scopul de a facilita înregistrarea structurată și codificată a datelor medicale.
41
GS002437.5
The system offers to all the users nationally approved coding lists to assist the structured and coded registration of health items.

 • RO
 • EN
42
GS002489.2
Înregistrarea datelor se face o singură dată. Informațiile medicale înregistrate sunt disponibile oriunde sunt cerute în cadrul aplicatiei.
42
GS002489.2
Data entry is only done once. Entered health items are available everywhere required.

 • RO
 • EN
43
GS002497.3
Sistemul afișează datele de identificare ale pacientului (nume, prenume, vârstă și sex) pe fiecare ecran de culegere a datelor.
43
GS002497.3
The system displays patient identification data (name, first name, age and sex) on each data entry interface.

 • RO
 • EN
44
GS002582.2
Când se prescrie un produs medicamentos, dacă sistemul nu avertizează utilizatorul cu privire la un anumit alergen, va afișa măcar alergiile cunoscute ale pacientului.
44
GS002582.2
The system displays, when prescribing a medicinal product, known allergies of the patient, if it does not alert the user for a specific allergen.

 • RO
 • EN
45
GS002625.1
Sistemul permite utilizatorului să modifice datele administrative ale pacientului.
45
GS002625.1
The system enables the user to modify patient's administrative data.

 • RO
 • EN
46
GS002638.1
La includerea și afișarea medicamentelor în liste sau registre, sistemul distinge între medicamentele actuale sau active și medicamentele administrate în trecut.
46
GS002638.1
The system distinguishes actual or active medication items from past medication items when including and displaying medication items in lists or in a journal.

 • RO
 • EN
47
GS002639.1
În absența restricțiilor medico-legale, sistemul permite utilizatorului să modifice informații medicale.
47
GS002639.1
The system enables the user to modify health items, if legally admitted.

 • RO
 • EN
48
GS002655.2
Sistemul dispune de o funcție de expirare a timpului, terminând o sesiune după o perioadă configurabilă de inactivitate.
48
GS002655.2
The system has a timeout function, terminating a session after a configurable period of inactivity.

 • RO
 • EN
49
GS003787.1
Sistemul prezintă alertele clinice într-un mod consistent, de ex. folosind culoare roșie pentru rezultatele de laborator cu valori mari și/sau anormale.
49
GS003787.1
The system has a consistent way to present clinical alerts, e.g. red color for abnormally and/or high lab results.

 • RO
 • EN
50
GS004729.2
O listă de medicație prezintă cel puțin următoarele elemente: identificarea produsului medicamentos (inclusiv forma de prezentare), data începerii tratamentului, data ultimei prescrieri, posologie (structurat sau ca text liber).
50
GS004729.2
A medication list presents at least the following elements: identification of the medicinal product (package), starting date, date of the latest prescription, dosing instructions (structured or as a textual expression).

© 2010 Toate drepturile rezervate
ProRec Romania foloseste serviciile Speed Host - Web Hosting & Inregistrari domenii